Cykl zawodów pływackich, odbywających się na wodach otwartych w województwie zachodniopomorksim, w Szczecinie, Barlinku oraz Lipianach.
Zawodnicy startując w poszczególnych edycjach, gromadzą punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

OWCHALLENGE

REGULAMIN

GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

OPEN WATER CHALLENGE

4 EDYCJE

OPIS IMPREZY :
Cykl zawodów pływackich, odbywających się na wodach otwartych w województwie
zachodniopomorksim, w Szczecinie, Barlinku oraz Lipianach. Zawodnicy startując w
poszczególnych edycjach, gromadzą punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

CEL:
– Popularyzacja pływania na wodach otwartych wśród osób dorosłych
– Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu
– Propagowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych.
– Promocja walorów rekreacyjno-sportowych Jeziora Głębokiego, Jeziora Barlineckiego oraz
J. Wądół.

DATA :
• 12 czerwiec 2021 SZCZECIN J. Głębokie polana Ogniskowa

• 3 lipiec 2021 BARLINEK J. Barlineckie

• 7 sierpień 2021 LIPIANY J. Wądół

• 4 wrzesień 2021 SZCZECIN J. Głębokie polana Ogniskowa

ORGANIZATOR:
Klub Sportowy Swim2tri
Epidemia Sportu

UCZESTNICTWO:
W zawodach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia (lub młodsza za oświadczeniem rodzica) ,
która nie ma przeciwwkazań do wysiłku fizycznego i podpisała stosowne oświadczenie oraz
wniosła opłatę startową i zaakceptowała rgulamin imprezy.

DYSTANSE :
1500m – trasę tworzy jedna pętla oznaczona bojami. Limit czasu 45 min

3000m – trasę tworzą dwie pętle (2 x 1500m ) oznaczone bojami. Limit czasu 90 min.

Na obydwu dystansach, w poszczególnych edycjach cyklu, zawodnicy będą klasyfikowani w
kategoriach Open Water K i M (bez pianki) oraz Tri K i M ( w piance) .

NAGRODY :
Dla miejsc 1-3 ,na obu dystansach w kategorii Open K i M (bez podziału na kat. wiekowe) –
nagrody rzeczowe od sponsorów.
Pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy wyścig we wszystkich 4 edycjach Grand Prix.

Klasyfikacja generalna :
Klasyfikacja generalna jest prowadzona w kategoriach wiekowych K i M na każdym z dystansów.
Warunkiem naliczenia punktów dla zawodnika w KG jest start w 3 wyścigach na tym samym
dystansie.
Punkty za start przyznaje się następująco : 1 msc- 50 pkt, 2 msc – 49 pkt, 3 msc- 48 pkt …itd.
Kategorie wiekowe w klasyfikacji generalnej :
16 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 +
Nagrodę otrzymuje zwycięzca całej serii podczas ostatnich zawodów cyklu. Miejsca 2-3 otrzymują
pamiątkowy dyplom wysyłany w formie pdf pocztą elektroniczną.
Miejsca 1-3 klasyfikacji generalnej otrzymują zniżkę w wys 10% na start w całym cyklu zawodów
w roku 2022.

OPŁATA STARTOWA:

30 zł – opłata za jeden wyścig podczas jednej z edycji

50 zł – opłata za dwa wyścigi podczas jednej z edycji

100 zł – opłata za 4 wyścigi całego cyklu na wybranych dystansach

170 zł – opłata za wszystkie wyścigi (8) całego cyklu

Opłaty za pojedyncze wyścigi należy uiścić w dniu zawodów w biurze zawodów.

Opłaty z góry za cały cykl płatna przelewem na konto

mBank 07 1140 2004 0000 3702 7708 8833

 

ZAPISY :

zapisy na adres mail swim2tri.team@gmail.com
W wiadomości należy podać :

  • imię i nazwisko

  • rok urodzenia

  • przynależność klubową ( w ptzypadku braku klubu – miasto )

  • wybrany dystans

  • kategorię – TRI ( w piance) lub Open Water (bez pianki) 

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE DOT. PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU :

Harmonogram

9:30 – Otwarcie biura zawodów
10:50 – Odprawa techniczna startu na 1500m
11:00 – START 1500m
12:20 – Odprawa techniczna startu na 3000m
12:30 – START 3000m
14:30 – Dekoracja wszystkich dystansów

-10 minut przed każdym startem odbędzie się odprawa techniczna zawodników.
-Start do wyścigu odbywa się z wody, z miejsca wyznaczonego przez boje.
-Meta oznaczona będzie przy krawędzi pomostu przez flagi.
-Pomiar czasu – ręczny (stoper).
-Zawodnicy startujący w klasyfikacji Open Water, startują wyłącznie w strojach tekstylnych.
-Zawodnicy startujący w klasyfikacji Tri , startują w piankach.
-Zawodnicy w klasyfikacji OW , w biurze zawodów oznaczani będą numerami startowymi na
ramionach.
-Zawodnicy w klasyfikacji Tri zobowiązani są po wyścigu , za metą podać słownie sędziemu swój
numer startowy.
Zawodnicy startujący w challeng’u mają prawo :
1. Pokryć ciało warstwą substancji zabezpieczających utraty ciepła w wodzie ( stroje tekstylne).
2. Użyć okularków pływackich, klipsów na nos, zatyczek do uszu.
3. Wycofać się z wyścigu na własną prośbę (przed startem) oraz przerwać wyścig , sygnalizując fakt
poprzez podniesienie ręki w górę nad wodę, w pozycji na plecach.
Zawodnicy startujący w challeng’u nie mogą :
1. Korzystać ze sprzętu pomocniczego – bojki, deski, łapki
2. Korzystać z pomocy osób trzecich – nie biorących udziału w wyścigu, podczas jego trwania.
Zawodnicy zobowiązani są do :
1. Przestrzegania regulaminu oraz poleceń sędziego.
2. Przestrzegania regulaminu miejsca rozgrywania zawodów – polan, lasów, plaż. W szczególności
nie pozostawienia po sobie odpadków .
Uprzejmie prosimy o zadbanie by wszelkie śmieci znalazły się w koszach .
Zostawmy po sobie porządek 🙂
Postanowienia końcowe:
-Interpretacja regulaminu leży po stronie Organizatora.
-W sprawach spornych oraz nie objętych regulaminem , rozstrzyga sędzia oraz Organizator.
-Bezpieczeństwa na wodzie strzegą ratownicy WOPR.
-Za pozostawione rzeczy na miejscu imprezy – Organizator nie odpowiada.
-Organizator nie zapewnia szatni.